MONTESORI OBRAZOVNI SISTEM

Skoncentrisan, vredan, radan. Obrazujem se da znam da uradim sam.
 
 

Poštovani roditelji,ukoliko želite da upoznate program rada i specifičnosti Montessori pedagogije,možete doći u našu školu svake srede u periodu od 16-17h na dan OTVORENIH VRATA.

Mešovita grupa

Cilj našeg rada je programom pripremljeno dete za obaveze koje ga očekuju u budućoj školi dete koje je samostalno...

Opširnije

Predškolska grupa

Cilj našeg rada je programom pripremljeno dete za obaveze koje ga očekuju u budućoj školi dete koje je samostalno...

Opširnije

Osnovna škola

„Montesori osnovna škola“ radi po nastavnom planu i programu propisanom od strane Ministarstva prosvete RS, a u skladu sa zakonom o osnovnoj školi.

Opširnije

Školski život

Nastavnici, učenici i roditelji međusobno se uvažavaju i poštuju. Škola je otvorena za svaki vid saradnje. Svaka sugestija i ideja su dobrodošle...

Opširnije

Škola i porodica

Saradnja između porodice i škole je jedan od osnovnih uslova za ostvarivanje kvalitetnog vaspitno-obrazovnog procesa i zdravog razvoja dece.

Opširnije

Galerije

Pogledajte naše galerije fotografija. Galerije fotografija nasših najmlađih učenika, sa festivala nauke, tematske nastave, Motessori materijala...

Opširnije

Video - Montessori škola

Video - Montessori škola

Pratite nas na FB - u


UPIS
Upis se obavlja u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi i Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.Posebnim ugovorom zaključenim između roditelja/staratelja i Škole regulisana je školarina, način i rokovi plaćanja, kao i uzajamne obaveze. Školarinom su obuhvaćene sledeće usluge: svi oblici nastave, ishrana, udžbenici. Svaki/a učenik/ca ima ormarić za odlaganje udžbenika i nastavnog materijala.
Opširnije o upisu